Kraft

 
 
Ansatte

Ledige stillinger

Styret

Årsmeldinger

Vedtekter

Aktuelt

Styret
18. mars 2014
 
 
 2017/2018
 StyrelederMagne BergMobil:  974 06 702
 Nestleder
Arne Gunnar Haugen 
 Styremedlem 
Roy Arne Lislelid
 
 Styremedlem
Staale Flaata 
 Styremedlem
Odd Arild Grøtterud 
 1.vara 
Leif Roar Solberg
 
 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 10 eller skriv til oss post@uvdalkraft.no
 

VAKTTELEFON : 32 74 50 00