Kraft

 
 
Ansatte

Ledige stillinger

Styret

Årsmeldinger

Vedtekter

Aktuelt

Ansatte
18. mars 2014
Daglig leder, konstituert Frank Skarpås
Abonnement               Jorun Skriudalen
Regnskap/økonomi:    Anne Sønsterud
 
Kontakt

Ring oss på 32 74 50 10 eller skriv til oss post@uvdalkraft.no
 

VAKTTELEFON : 32 74 50 00